2.3.2018

Trenér roku mládeže

Nedílnou součástí vyhlašování Sportovce Plzně je poděkování trenérům. Ti jsou od roku 1999 oceňování za dlouholetou a obětavou práci s mládeží. Vedle toho je od Sportovce Plzně za rok 2017 vyhlašován také Trenér roku mládeže. V tomto případě se přihlíží zejména k úspěchům sportovců (především ve věku do 19 let), které daný trenér/ka v předmětném roce trenérsky vedl nebo na jejichž přípravě se podílel. 

Proč je Trenér roku mládeže vyhlašován

Trenéři jsou vedle rodičů ti nejdůležitější, kteří mohou pomáhat utvářet v dětech pozitivní vztah ke sportu, vést je k fair play. Zároveň jsou klíčovými osobnostmi, které svým svěřencům pomáhají dosáhnout těch nejlepších výsledků. Své práci věnují obrovské množství energie a úsilí, sportu obětují svůj volný čas. Sami přitom často stojí v pozadí a svoji práci vykonávají bez odpovídající odměny či společenského uznání.

Trenér roku mládeže 2019 – TOP 3 nominace

Trenér roku mládeže 2018 – TOP 3 nominace

Trenér roku mládeže 2017 – TOP 3 nominace