Výstava

D1221_035Výstava Sportovec Plzně probíhá v přímé návaznosti na vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Místem konání výstavy tradičně bývá mázhauz radnice.

Hlavním záměrem výstavy je prezentovat úspěchy mladých plzeňských sportovců, kteří vynikajícím způsobem reprezentují Plzeň v rámci České republiky i za hranicemi, přesto se o jejich úspěších mnohdy příliš neví ani v jejich městě.

Ocenit a vyzdvihnout snažení dětí a mladých lidí v jakémkoliv oboru je přitom zapotřebí již jen proto, že se jedná o důležitý motivující faktor pro jejich další růst.

Hlavní část výstavy je každoročně věnována profilům mladých plzeňských sportovců a sportovních kolektivů nominovaných v anketě Sportovec Plzně v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Tedy nikoliv jen nejužší špičce oceněných v samotné anketě, ale všem nominovaným. I mezi nimi totiž nalezneme nespočet těch, kteří si za svoje úsilí a dosažené výsledky zaslouží náležité pozornosti.

Výstava zároveň působí také jako specifická forma podpory náboru. Jsou na ni zváni žáci základních a středních škol z Plzně, kteří zde mohou vidět profily svých spolužáků a kamarádů oceněných při Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za předcházející rok.

Vedle profilů mladých sportovních nadějí reprezentujících svými výkony město Plzeň bývá součástí výstavy také další část přitažlivá pro širokou veřejnost. V minulosti se na výstavě představila např. unikátní sbírka medailí z olympijských her a mistrovství světa, pohár pro mistry světa v ledním hokeji, výstava sportovní fotografie nebo prezentace českého olympijského hnutí a dalších aktivit spojených s činností Českého olympijského výboru.

Výstavu připravuje Nadace sportující mládeže.