Sportovec Plzně

Nejlepší sportovci města Plzně v kategoriích žactva a dorostu.

Sportovec Plzne 2023

Sportovci Plzně 2023 jsou Jan Baumruk (házená) a Eva Matějovičová (sportovní aerobik, skialpinismus) . Podívejte se i na další oceněné.

Vítězové

Přehled oceněných nejlepších sportovců a portovkyň - držitelů titulu Sportovec Plzně za poslední roky.

Top stars

Mezi v minulosti oceněnými nalezneme celou plejádu sportovců, ze kterých se následně staly nejzářivější hvězdy sportovního nebe. Kdo se přidá jako další?

Za vznikem tradice ocenění nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostustojí Nadace sportující mládeže. Slavnostní vyhlášení prestižní ankety se koná pod záštitou primátora města Plzně v důstojných prostorách obřadní síně plzeňské radnice. Samotné slavnostní odpoledne spojené s oceněním těch nejlepších, ale také související výstava, jsou vyjádřením uznání za to, čeho mladí sportovci a sportovkyně díky svému nasazení, vůli, pracovitosti a odhodlanosti dosáhli. Ne ze všech se jednou stanou zářivé hvězdy sportovního nebe. Sport jim ale pomůže při pěstování pevné vůle, v upevnění fyzické kondice a ve vštípení smyslu pro fair-play. To jsou vlastnosti a hodnoty, které s jistotou naleznou uplatnění i v jejich „mimosportovním“ životě.

Důraz na propojení sportu a vzdělání se prolíná napříč činností Nadace sportující mládeže a váže se především na spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. V rámci grantu Talent Plzeň mohou sportovci k obdrženému příspěvku získat prospěchový bonus. Součástí vyhlášení Sportovce Plzně v kategorii dorostu je pak udělení Ceny rektora Západočeské univerzity v Plzni. Ta je udělována ve spolupráci ZČU v Plzni a NSM za skloubení sportovních a studijních výsledků.

Trenéři jsou vedle rodičů ti nejdůležitější, kteří v dětech pomáhají utvářet pozitivní vztah ke sportu, zdravému životnímu stylu a vedou je k hodnotám fair play. Zároveň jsou klíčovými osobnostmi, které svým svěřencům pomáhají dosáhnout těch nejlepších výsledků. Své práci věnují obrovské množství energie a úsilí, sportu obětují volný čas. Sami přitom často stojí v pozadí a svoji práci mnohdy vykonávají bez odpovídající odměny či společenského uznání. Trenéři jsou v rámci vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích žactva a dorostu oceňováni za dlouhodobou obětavou práci s mládeží. Poděkování se jim dostává přímo z rukou primátora města Plzně a zástupců Správní rady Nadace sportující mládeže. Vedle toho je vyhlašován také Trenér roku mládeže.

Vážíme si našich sportovců a jejich úspěchů!

zarzycky-n

Roman Zarzycký

primátor města Plzně

Talent, pracovitost, pevná vůle a touha zdolávat překážky. To jsou vlastnosti, díky kterým jste dosáhli mimořádných úspěchů. K nim vám ze srdce gratuluji a děkuji za vynikající reprezentaci města Plzně. Přeji všem, ať vám sport přináší především radost a nadále se daří ve sportu i osobním životě.

lavicka_2024

Miroslav Lávička

Rektor ZČU v Plzni

Sport pro mě není jen záležitostí výkonu na hřišti, ale také výchovou k disciplíně, spolupráci, fair play a vytrvalosti. To jsou hodnoty, které Západočeská univerzita v Plzni vždy hrdě podpoří – stejně jako nadané sportovce.

petr-chvojka-300-300

Petr Chvojka

Předseda správní rady Nadace sportující mládeže

Díky Vašemu talentu, píli a především touze něco dokázat Vám za skvělé sportovní výkony patří velký dík. Nerad bych ovšem opomněl trenéry a rodiče, kteří mají na úspěších našich sportovních nadějí obrovský podíl. Všem mladým sportovcům přeji především radost ze sportu.

Víte, že...

Talentovaní sportovci z Plzně mají díky Nadaci sportující mládeže unikátní příležitost získat podporu na sportovní činnost? Grant Talent Plzeň Nadace sportující mládeže vypisuje na podporu mimořádných sportovních talentů z Plzně. To je možné především díky pochopení a příspěvku z prostředků od města Plzně. Hlavní část nákladů na sport dětí a mládeže nese rodina. Zaměření grantu především na podporu jednotlivců, rodinných rozpočtů, přináší unikátní příležitost k získání příspěvku na náklady spojené s jejich sportovní činností. Nadace sportující mládeže za dobu svojí existence finančně podpořila na 3 tisíce individuálních sportovců a do prostředí mládežnického sportu přispěla částkou cca 40 mil. Kč.

Sportovec Plzně
0%
Talent Plzeň
0%
Mistři republiky
0%

Sportovec Plzně

Podporu od Nadace sportující mládeže v loňském roce čerpá přes 90 % oceněných.

Grant Talent Plzeň

Na medailové umístění na MČR, ČP nebo ODM dosáhne kolem 94 % podpořených.

Mistři republiky

50 % sportovců podpořených v rámci grantu Talent Plzeň se může pyšnit titulem mistra ČR.

Aktuality

Drží palce

Petr Čech

fotbal

Něčeho dosáhnout není jednoduché. Potřebujete píli, talent, odvahu a štěstí, ale i dobré zázemí a podporu. Nadace sportující mládeže promyšleně pomáhá mladým sportovcům. Za to jí patří dík.

Kateřina Emmons

sportovní střelba

Sport je v dnešní době finančně velmi náročný a rodiče nemohou utáhnout všechny náklady. Nejenom proto je podpora z Nadace sportující mládeže důležitá.

Petr Sýkora

lední hokej

Nadace sportující mládeže pomáhá takovým, jako jsem byl kdysi já. Naším společným vítězstvím bude co nejvíce dětí a mládeže, které Nadace podpoří v jejich sportovní činnosti.

Pavel Nedvěd

fotbal

Nadace sportující mládeže napomohla získat Plzni celou řadu skvělých sportovních úspěchů mladých sportovců. Přeji Nadaci sportující mládeže a všem, které podporuje, hodně úspěchů.

Video medailonky

Nadace sportující mládeže

Posláním Nadace sportující mládeže (NSM) je zlepšování podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže. Vedle sportovních talentů podporuje vybrané sportovní aktivity pořádané v dané věkové kategorii na území Plzně. Klade důraz na ocenění, motivaci a prezentaci úspěchů mladých sportovců. Zvýšenou pozornost a podporu věnuje iniciaci zájmu dětí o sport. Mezi sportovci, které NSM podpořila v jejich začátcích, je celá řada těch, kteří se následně stali zářícími hvězdami sportovního nebe a dosáhli mnoha úspěchů včetně medailí z olympijských her, mistrovství světa či Evropy. Nadace vypisuje granty určené na podporu sportovně talentované mládeže v Plzni, podporuje organizátory sportovních soutěží, realizuje vlastní projekty a programy. Díky grantu Talent Plzeň mají talentovaní sportovci z Plzně unikátní příležitost získat podporu na sportovní činnost.