Atleti z Plzeňského kraje kralují statistikám v počtu TOP atletů v ČR

Plzeňský kraj patří zejména díky jednomu z největších klubů v České republice, kterým je AK Škoda Plzeň, mezi atleticky nejsilnější regiony.

Díky již několik let fungující atletické akademii se stal celý Plzeňský kraj také nejúspěšnějším regionem v tuzemsku co se práce s talenty týče.

Český atletický svaz každoročně mapuje a vybírá do svého Sportovního centra mládeže nejtalentovanější atlety a atletky v každém kraji, které rozděluje podle daných výsledků. Jedná se o výsledky ze soutěží, potenciálu z různých testovaných dovedností a měření. Včetně fyziologického vyšetření a sestavení zdravotních rizik .

Na základě všech těchto hodnot, výsledků a zprávy, kterou Český atletický svaz porovnává jednotlivé kraje mezi sebou, dopadli atleti Plzeňského kraje jednoznačně nejlépe z celé republiky. Hned 17 jich totiž bylo označeno jako TOP závodníci SCM ve své věkové kategorii, což je počet, kterého jiný z krajů ani zdaleka nedosáhl. Tento úspěch je připisován zejména Krajské atletické akademii při AK ŠKODA Plzeň, do které jsou všichni TOP vybraní závodníci a trenéři ze Škodovky, Stříbra, Klatov i Sokola Petřín zařazeni a která jim pomáhá jejich nadání pro královnu sportů rozvíjet a posouvat .

Právě díky atletické akademii mohou atleti a trenéři z Plzeňského kraje nacházet další příležitosti a postupy, jak se zlepšovat. Díky profesionálním trenérům a modernímu zázemí, které atletická akademie zajišťuje, je pak možné rozvíjet mladé závodníky správným směrem k reprezentaci, aby byli schopni zejména v seniorských kategoriích konkurovat na mezinárodní úrovni.

Nutno také dodat, že veškerý sportovní rozvoj je zároveň sklouben se studiem na střední a vysoké škole, kdy je důraz kladen také na vzdělání.