Grant Talent Plzeň – postup vyúčtování

Postupujte, prosím, přesně dle níže uvedeného návodu.

Termín vyúčtování

Vyúčtování a smlouvu zašlete nejpozději do 30. 11. 2023.

Ke stažení

Formulář vyúčtování (Word) – můžete vyplňovat v počítači, pokud máte příslušný software
Formulář vyúčtování (PDF) – k ručnímu vyplnění
Formulář vyúčtování – VZOR k vyplnění – podívejte se, co a jakým způsobem vyplnit do formuláře vyúčtování
Grantová pravidla – grant Talent Plzeň 20213

Pokyny

1. Vyúčtování

Formulář vyúčtování

Stáhněte si formulář vyúčtování (Word nebo PDF), vyplňte jej, podepište a naskenujte. Pro snazší orientaci co vše je potřeba vyplnit se podívejte na vzorový formulář, kde jsou žlutě vyznačené položky k vyplnění.

Účetní doklady

Před tím, než naskenujete příslušné účetní doklady (účtenky, faktury) použité k vyúčtování, označte je textem: Částku XXX,- Kč proplácí Nadace sportující mládeže. Místo XXX se doplní částka, kterou z daného dokladu využijete v rámci vyúčtování (to je z důvodu, aby stejný doklad nebylo možné použít k vyúčtování jiné dotace). Toto označení je potřeba udělat přímo do originálu účetního dokladu. Jak může vypadat označení dokladu se podívejte ZDE Tento text musí být vepsaný přímo na daný doklad (účtenku/fakturu) před jejím naskenováním.

Obecně:

  • Předkládané účetní doklady musí odpovídat účelu ve smlouvě, musí být z období 1. 1. 2023 až 30. 11. 2023 a musí mít charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví. Pokud je na dokladech uvedena identifikace nakupujícího, musí být vystaveny na příjemce příspěvku – u fyzických osob na sportovce nebo jeho zákonného zástupce.
  • V případě faktury za ubytování na soustředění se doloží pozvánkou případně potvrzením klubu apod., že se v daném místě a čase soustředění konalo.
  • V případě vyúčtování cestovného/dopravy doporučujeme se na nás před provedením vyúčtování obrátit pro konzultaci ohledně uznatelnosti dokladů.
  • V případě bezhotovostních plateb převodem musí být doloženo jejich proplacení (např. potvrzení o platbě nebo kopie výpisu z účtu – ostatní položky mohou být začerněné).
  • Nejste si jistí vhodností některého dokladu? Máte dotazy? Napište na e-mail granty@nsm.cz.

Vyúčtování včetně příloh zašlete na e-mail granty@nsm.cz.

2. Smlouva

Úspěšným žadatelům jsme e-mailem odeslali oznámení o přidělení nadačního příspěvku spolu se smlouvou. Ve smlouvě zkontrolujte předvyplněné údaje. Pokud jsou v pořádku, smlouvu vytiskněte, podepište (v případě jednotlivců může smlouvu podepsat sám sportovec/sportovkyně jen v případě, že je plnoletý(á). U sportovců/sportovkyň mladších 18 let smlouvu podepíše zákonný zástupce. Pokud je příjemcem právnická osoba, podepíše smlouvu její statutární zástupce – osoba(y) oprávněná(é) za subjekt podepisovat smlouvy), doplňte datum a číslo občanského průkazu. Vzor vyplněné a podepsané smlouvy s žlutě vyznačeným komentářem k položkám k vyplnění/podpisu si prohlédněte ZDE. Pokud jsou některé údaje ve smlouvě chybné, napište na e-mail granty@nsm.cz, zašleme vám opravenou smlouvu.

Originál smlouvy zašlete na adresu: Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň (stačí jako obyčejná zásilka – příjem Vám potvrdíme).  Nezapomeňte na obálku uvést také odesílatele. Smlouvu je také možné vhodit do schránky NSM v Podmostní 4, Plzeň (vchod od Tyršovy ulice). Smlouvu podepsanou za NSM vám následně zašleme zpět.

Shrnutí:

Na e-mail granty@nsm.cz odešlete:

  • naskenovaný kompletně vyplněný a podepsaný formulář vyúčtování
  • účetní doklady použité ve vyúčtování s označením částky proplácené NSM
  • případné přílohy (doložení proplacení, doplňující informace k účetním dokladům atd.)

Příjem e-mailu s vyúčtováním vám potvrdíme.

  • Poštou zašlete podepsaný originál smlouvy na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň (stačí jako obyčejný dopis – příjem smlouvy Vám potvrdíme e-mailem) a následně od nás obdržíte Vaše paré smlouvy podepsané za NSM. Smlouvu je možné také vhodit do schránky NSM v Podmostní 4, Plzeň (vchod od Tyršovy ulice).