Grant Talent Plzeň – postup vyúčtování

V souvislosti s koronavirovými opatřeními jsme přizpůsobili proces vyúčtování nadačního příspěvku z grantu Talent Plzeň 2020, aby proběhl co nejbezpečněji. Formulář vyúčtování a všechny přílohy se zašlou elektronicky na e-mail: granty@nsm.cz. Postupujte, prosím, dle níže uvedeného návodu.

Termín vyúčtování

Vyúčtování a smlouvu zašlete nejpozději do 30. 11. 2020.

Ke stažení

Formulář vyúčtování (Word) – můžete vyplňovat v počítači, pokud máte příslušný software
Formulář vyúčtování (PDF) – k ručnímu vyplnění
Formulář vyúčtování – VZOR k vyplnění
Grantová pravidla – grant Talent Plzeň 2020

Pokyny

1. Vyúčtování

Formulář vyúčtování

Stáhněte si formulář vyúčtování (Word nebo PDF), vyplňte jej, podepište a naskenujte. Pro snazší orientaci co vše je potřeba vyplnit se můžete podívat na vzorový formulář, kde jsou žlutým komentářem vyznačené položky k vyplnění.

Účetní doklady

Před tím, než naskenujete příslušné účetní doklady (účtenky, faktury) použité k vyúčtování, označte je textem: Částku XXX,- Kč proplácí Nadace sportující mládeže, datem (shodný s datem, který vyplníte na formuláři vyúčtování) a podpisem. Místo XXX se doplní částka, kterou z daného dokladu využijete v rámci vyúčtování (to je z důvodu, aby stejný doklad nebylo možné použít k vyúčtování jiné dotace). Jak může vypadat označení dokladu se můžete podívat ZDE.

Obecně:

  • Předkládané účetní doklady musí odpovídat účelu ve smlouvě, musí být z období 1. 1. 2020 až 30. 11. 2020 a musí mít charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví. Pokud je na dokladech uvedena identifikace nakupujícího, musí být vystaveny na příjemce příspěvku – u fyzických osob na sportovce nebo zákonného zástupce.
  • V případě faktury za ubytování na soustředění se doloží pozvánkou případně potvrzením klubu apod., že se v daném místě a čase soustředění konalo.
  • V případě bezhotovostních plateb převodem musí být doloženo jejich proplacení (např. kopií výpisu z účtu – ostatní položky mohou být začerněné).
  • Nejste si jistí vhodností některého dokladu? Máte dotazy? Napište na e-mail granty@nsm.cz.

2. Smlouva

Úspěšným žadatelům jsme e-mailem odeslali oznámení o přidělení nadačního příspěvku spolu se smlouvou. Ve smlouvě zkontrolujte předvyplněné údaje. Pokud jsou v pořádku, smlouvu vytiskněte, podepište (v případě jednotlivců může smlouvu podepsat sám sportovec/sportovkyně jen v případě, že je plnoletý(á). U sportovců/sportovkyň mladších 18 let smlouvu podepíše zákonný zástupce. Pokud je příjemcem právnická osoba, podepíše smlouvu její statutární zástupce – osoba(y) oprávněná(é) za subjekt podepisovat smlouvy), doplňte datum a číslo občanského průkazu a naskenujte. Vzor vyplněné a podepsané smlouvy s žlutě vyznačeným komentářem k položkám k vyplnění/podpisu si můžete prohlédnout ZDE. Pokud jsou některé údaje ve smlouvě chybné, napište na e-mail granty@nsm.cz. Smlouvu podepsanou za NSM vám následně zašleme zpět.

Originál smlouvy zároveň jako obyčejnou zásilku zašlete na adresu: Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň. Nezapomeňte na obálku uvést také odesílatele. Poštou neposílejte účetní doklady. S ohledem na zkušenosti s fungováním České pošty důrazně nedoporučujeme zasílat doporučeně (pošta opakovaně nedoručuje ani neinformuje o uložení zásilky).

Shrnutí:

Na e-mail granty@nsm.cz odešlete:

  • naskenovaný kompletně vyplněný a podepsaný formulář vyúčtování
  • účetní doklady použité ve vyúčtování s označením částky proplácené NSM
  • případné přílohy (doložení proplacení, doplňující informace k účetním dokladům atd.)
  • naskenovanou a podepsanou smlouvu

Příjem e-mailu s vyúčtováním a smlouvou vám potvrdíme.

  • Poštou zašlete jako obyčejný dopis na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň podepsaný originál smlouvy.

Děkujeme za spolupráci.

Tento záznam byl publikován v Zprávy . Uložit odkaz do záložek.