Jan Pytlík

V mládí se věnoval plavání, vodnímu pólu později judu. Při judu se začal aktivně zajímat i o další bojové umění, a to karate. Koncem šedesátých a na začátku sedmdesátých let získal postupně první technické stupně v karate a stal se jedním ze zakladatelů v r. 1970 prvního oddílu karate v Západočeském kraji. Postupně začal působit i jako rozhodčí a trenér a od r. 1975 působí v lektorských sborech pro školení trenérů a rozhodčích, zajišťoval řadu školení a seminářů u nás i v zahraničí, např. působil jako lektor v pobaltských republikách (Litva, Lotyšsko).

Inicioval vznik společného svaz juda a karate a stal se předsedou Zpč. Svazu karate v roce 1982, kdy se karate osamostatnilo. V roce 1984 založil klub karate působící pod TJ Rozvoj Plzeň a stal se jeho předsedou. Klub se po revoluci osamostatnil a roce 1989 se zapsal pod názvem SK BUDO sport centrum Plzeň, kde převzal roli předsedy a působí v této pozici dodnes.

V roce 1988 byl u zrodu České komise karate, kde působil do roku 1990, kdy vznikl Český svaz karate. Zde působil v nejrůznějších komisích a také v rámci státní reprezentace, kterou vedl po dobu dvou let. V roce 1994 pak založil Český svaz Shito ryu – styl karate-, kde působí v roli prezidenta svazu dodnes.

V letech 1995 a 1998 přednášel na mezinárodních symposiích úpolových sportů na Universitě M. Béla v Banské Bystrici na téma výživa a pitný režim v karate. Zkušenosti čerpal v zahraničí na seminářích věhlasných osobností světového karate. Trenérsky se podílel na přípravě závodníků, z nichž velká řada získala na M-ČSFR a M-ČR a dalších mezinárodních turnajích řadu titulů a medailí, mnoho z nich působilo ve státní reprezentaci. Z nejznámějších jsou to: Blanka Pytlíková, Milan Rybáček, Marek Kubín, Jitka Trojanová, Petra Nová, sestry Zuzánkovy, Jiří Pelnář a další.

V současné době se podílí na přípravě talentovaných závodníků Kryštof Ruža a Anika Draheimová. Kryštof Ruža získal 6let za sebou titul Mistra ČR v kumite a nenašel na M- ČR 6 let přemožitele je v reprezentaci dorostu a v nominaci na MEJ. Anika Draheimová je vícemistryně republiky v kumite. Oba jsou nominováni na ODM 2020.

Od roku 2002 se zařadil mezi mezinárodní rozhodčí EKF a pravidelně rozhoduje na kontinentálních šampionátech.

Od roku 2000 působí jako jeden z hlavních organizátorů turnaje Euro Grand Prix v karate pro mládež. Tento turnaj získal velké renomé v evropském i světovém měřítku a pravidelně ho ročně navštěvuje na 900 talentů z celého světa, z nichž mnozí dosáhli na tituly šampionů Evropy nebo světa.

Je výraznou osobností českého, západočeského a plzeňského karate, která obětavě věnuje všechen čas rozvoji českého karate. Patří mezi přední odborníky karate nejen u nás, ale i v zahraničí. Spolupracoval a spolupracuje s řadou osobností světového karate a poznatky se snaží předávat dál a neustále si aktivně doplňuje a rozšiřuje svoje znalosti.
Za svou činnost byl i oceněn několika vyznamenáními sportovního charakteru.

Ocenění a vyznamenání:

1980 – Čestný odznak ČSTV (KV ČSTV)
1988 – Veřejné uznání Za rozvoj čs. tělovýchovy a sportu III.stupně (KV ČSTV)
1998 – Zasloužilý trenér-mistr sportu (ČSKe)
1998 – Čestný diplom za dlouholetou činnost a rozvoj českého karate (ČSKe)
1998 – Za zásluhy o rozvoj karate v ČR (ČUBU)