Nadace podpoří mladé sportovce. Zohlední i prospěch ve škole

Nadace sportující mládeže také v letošním roce prostřednictvím grantu Talent Plzeň podpoří plzeňské sportovní naděje, které během uplynulých dvanácti měsíců dosáhly výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích. Grant je vypisován za podpory města Plzně.

O nadační příspěvek mohou žádat sportovci v kategoriích žactva a dorostu (individuální i kolektivní sporty) ve věku od 10 do 19 let. Novinkou grantu jsou mimořádné bonusy pro sportovce, kteří kromě sportu nezapomínají také na školu.

„Sportovci by neměli podceňovat význam kvalitního vzdělávání. Profesionálním sportem se jich bude živit jen zlomek a ještě menší část se jich může sportem doživotně zabezpečit. Pro naprostou většinu z nich bude v životě klíčové právě vzdělání. Proto jsme se v rámci grantu Talent Plzeň rozhodli mimořádným bonusem odměnit a motivovat sportovce s vynikajícím prospěchem ve škole,“ uvádí člen správní rady Nadace sportující mládeže Lukáš Lintimer. „Bonusová částka bude součástí nadačního příspěvku a nebude potřeba ji vyúčtovávat zvlášť. Pro příjemce příspěvku to tedy nebude žádná komplikace,“ dodává Lintimer.

Nadace sportující mládeže klade důraz na propojení sportu a vzdělání dlouhodobě. V rámci Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu je ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni udělována Cena rektora ZČU v Plzni. Ta je určena pro jednoho ze sportovců v dorostenecké kategorii za úspěšné skloubení studijních a sportovních výsledků.

Právě držitelé této ceny, mezi které patří atletka Jana Reissová, vzpěračka Lucie Staňková nebo lukostřelkyně Marie Horáčková, jsou důkazem, že kombinace vrcholového sportu a vzdělání není vyloučená.

Jako další příklad uvádí Lukáš Lintimer moderní pětibojařku Barboru Kodedovou, účastnici olympijských her v Riu. „Barbora patří ke sportovcům, které Nadace sportující mládeže v minulosti podporovala a kteří si vedle mimořádných sportovních úspěchů skvěle vedou i na akademické půdě. Těsně před odletem do Ria odevzdávala diplomovou práci na Katedře buněčné biologie Univerzity Karlovy v Praze a po návratu z OH ji bude obhajovat.“

Plzeň je svojí podporou individuálním sportovců prostřednictvím grantu Talent Plzeň v republice jedinečná. „Od samotných sportovců víme, že se jich jinde v republice na možnost získání podpory ptají a v podstatě jim ji závidí. V loňském roce na medailové umístění na mistrovství republiky, domácím poháru nebo olympiádě dětí a mládeže dosáhlo 94 % podpořených, polovina do Plzně přivezla titul mistra republiky,“ uvádí Lukáš Lintimer.

Zařazení do systému podpory Nadace sportující mládeže může pro talentované sportovce patřit k prvním krůčkům v jejich pozdější úspěšné kariéře. Ostatně v nominaci na olympijské hry v Riu se objevilo hned 14 sportovců, která Nadace sportující mládeže v minulosti podpořila.

Podrobnější informace o způsobu podání žádosti o příspěvek z grantu Talent Plzeň včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách www.nsm.cz. Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit osobně v době pro osobní konzultace nebo poštou nejpozději do středy 21. září 2016 na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň.

lukas-lintimer

Lukáš Lintimer, člen správní rady Nadace sportující mládeže, při Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně