Nadace sportující mládeže vypsala grant Talent Plzeň určený na podporu sportovních nadějí

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, vypsala grant Talent Plzeň. O finanční podporu z tohoto grantu se mohou ucházet mladí plzeňští sportovci, kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích.

Nadační příspěvky je možné využít například na sportovní vybavení (musí být určeno pro podporované sportovce a musí sloužit pro výkon provozovaného sportu nebo pro související sportovní přípravu), náklady na soustředění, účast na významných závodech a soutěžích, rehabilitace, regenerace (z podpory jsou ale vyloučeny speciální potravinové doplňky a léčebné prostředky – medikamenty apod.), odborné služby (např. servis sportovního vybavení) atd. Podrobné informace jsou k dispozici v grantových pravidlech.

Zohledňován je i školní prospěch, díky kterému ti, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání, mohou získat prospěchový bonus.

Časové vymezení grantu se vztahuje na sportovní úspěchy dosažené v době mezi 27. 9. 2018 (od uzávěrky předcházejícího ročníku grantu) až do 25. 9. 2019. Doporučujeme podávat žádosti v průběhu září, aby v žádosti mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu. 

Grant je vypisován pouze pro sportovce z Plzně (mající trvalé bydliště v Plzni nebo jsou členy plzeňského sportovního subjektu), v případě právnických osob musí mít sídlo v Plzni.

Grantová pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení níže na stránce nebo na internetových stránkách www.nsm.cz sekce „Pro žadatele“. Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit poštou nebo osobně v době pro osobní konzultace (pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.) nejpozději do středy 25. září 2019 na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň.

Formuláře ke stažení