Nominace na Sportovce Plzně 2022 jsou spuštěny

Do 15. 1. 2023 je možné podávat nominace v anketě Sportovec Plzně 2022 v kategoriích žactva a dorostu, kterou tradičně připravuje Nadace sportující mládeže ve spolupráci s městem Plzeň.

Nominovat je možné jednotlivce a družstva v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. V případě jednotlivců musí být naplněna podmínka, že nominovaný sportovec má trvalé bydliště v Plzni nebo byl v roce 2022 členem plzeňského sportovního klubu. V případě právnického subjektu (družstva) musí mít sídlo na území města Plzně.

Při příležitosti vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích žactva a dorostu budou oceněni také trenéři za dlouholetou obětavou práci s mládeží a Trenér/trenérka roku mládeže.

Jak podávat nominace

Uzávěrka pro podávání nominací: 15. 1. 2023

V jakých kategoriích je možné podávat nominace

Věkové kategorie Sportovec Plzně 2022:

  • mladší žactvo: 2012 – 2010 (10 – 12 let)
  • starší žactvo: 2009 – 2007 (13 – 15 let)
  • dorost: 2006 – 2003 (16 – 19 let)

(vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku)

Jak odeslat nominaci

Níže si vyberte kategorii v rámci, které chcete zaslat nominaci. Vyplníte elektronický formuláře, který odešlete. Na příslušné stránce si zároveň stáhněte formulář Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ten vytiskněte, vyplňte a zašlete na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz. V rámci tohoto e-mailu zašlete také několik fotografií nominovaného sportovce/sportovkyně a doložení výsledků, které jste uvedli v elektronickém formuláři (sken diplomů, výsledkové listiny apod.). V případě většího objemu dat lze pro zaslání fotografií použít např. službu uschovna.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte jméno nominovaného sportovce.

Shrnutí

  • Vyberte si kategorii, ve které chcete podat nominaci a přejděte na příslušnou stránku.
  • Vyplňte údaje v elektronickém formuláři a odešlete jej. Po úspěšném odeslání formuláře vám přijde kopie zaslaných odpovědí na váš e-mail. Pokud kopii neobdržíte, kontaktujte nás na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz.
  • Na e-mail sportovecplzne@nsm.cz odešlete naskenovaný a podepsaný formulář Souhlasu se zpracováním osobních údajů, fotografie nominovaného a přílohy, kterými se doloží dosažené výsledky (diplomy, výsledkové listiny apod.). Do předmětu e-mail uveďte jméno nominovaného sportovce/sportovkyně.

Máte problém s elektronickým odesláním nominace?

Kontaktujte nás na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz