Sportovní naděje se mohou ucházet o podporu z grantu Talent Plzeň

Nadace sportující mládeže vypsala granty na podporu sportovních nadějí. Mladí plzeňští sportovci, kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích, se mohou ucházet o nadační příspěvky z grantu Talent Plzeň. Podpora je určena sportovcům z individuálních i kolektivních sportů ve věku od 10 do 19 let.

Podrobnější informace o způsobu podání žádosti o příspěvek z grantu Talent Plzeň včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách www.nsm.cz. Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit nejpozději do středy 4. října 2017 na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň. Žádosti lze zasílat poštou nebo přinést osobně v době pro osobní konzultace (pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.).