Studio J&A Plzeň, o. s., starší žactvo

  • Sport. odvětví: aerobik
  • Kategorie: starší žactvo
  • Oddíl/klub: Studio J&A Plzeň – Cikánské karty – sk. B1
  • Trenér: MgA. Adéla Hasmanová

Přehled sportovních úspěchů v roce 2019:

1. místo MČR 2 VT České gymnastické federace 
Česká gym,federace –„mistry s mistry“ 2019
Pohybové sestavy kat.C (11-14 let)
Kvalifikační závod – 1.místo 4*
1. místo MČR 1.VT Český svaz aerobiku a fitness FISAF 2019 kat. ATS 10,51-13,5
2.místo LIGA 2019 – celorepubliková Soutěž Žij pohybem
Ve všech kolech obsadily 1.místo 3*
1. místo Bohemia aerobic tour 2019 – celorepubliková soutěž kat. aerobic PROFI 10-12 let

Cikánské_karty_03

Nebyly nalezeny žádné obrázky