Výstava Sportovec Plzně 2020 v mázhauzu prodloužena do 8. 4. 2021

Výstava Sportovec Plzně 2020, která právě probíhá v mázhauzu plzeňské radnice byla prodloužena do 8. 4. 2021.

Expozice představuje profily plzeňských sportovních nadějí nominovaných na Sportovce Plzně 2020 v kategoriích žactva a dorostu. Při návštěvě je nutné důsledně dodržovat veškerá platná hygienická nařízení. Pro informace o případném omezení provozu budovy radnice, v jejímž mázhauzu se výstava nachází, doporučujeme sledovat internetové stránky www.plzen.eu.

Zároveň připomínáme, že o nic nepřijdete, ani pokud se rozhodnete zůstat raději doma. Stačí sledovat Facebook Nadace sportující mládeže, kde budou v souvislosti s vyhlášením Sportovce Plzně postupně představování všichni nominovaní sportovci. O termínu a podobě samotného vyhlášení Sportovce Plzně 2020 v kategoriích žactva a dorostu se rozhodne v první polovině letošního roku s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.