Vyúčtování

Sportovec Plzně – Jak vyúčtovat příspěvek 

Níže naleznete pokyny pro vyúčtování příspěvku přiděleného oceněným v rámci ankety Sportovec Plzně 2023. Termín pro vyúčtování příspěvku je 30. 5. 2024. Postupujte, prosím, přesně dle pokynů uvedených níže.

V obálce, kterou jste obdrželi při slavnostním vyhlášení jste nalezli poukázku na nadační příspěvek – na ní je uvedena částka příspěvku. Aby bylo možné příspěvek proplatit, je potřeba provést vyúčtování příspěvku a podepsat smlouvu. Vyúčtování je možné zasílat okamžitě (i před podpisem smlouvy – viz informace ke smlouvě níže).

Vyúčtování příspěvku

Stáhněte si formulář pro vyúčtování

Jak vyplnit formulář vyúčtování

Formulář vyúčtování vyplňte, podepište. Pro snazší orientaci, co vše je potřeba, vyplnit se můžete podívat na vzorový formulář, kde jsou žlutě vyznačené položky k vyplnění s případným komentářem. Po vyplnění a podepsání formulář naskenujte. 

Účetní doklady

K vyúčtování je potřeba přiložit účetní doklady (daňové doklady – faktury, účtenky). Před tím, než naskenujete příslušné účetní doklady (účtenky, faktury) použité k vyúčtování, označte je textem: Částku XXX,- Kč proplácí Nadace sportující mládeže. Místo XXX se doplní částka, kterou z daného dokladu využijete v rámci vyúčtování (to je z důvodu, aby stejný doklad nebylo možné použít k vyúčtování jiné dotace). Jak může vypadat označení dokladu se můžete podívat ZDE. Toto označení je potřeba udělat přímo do originálu účetního dokladu.

V případě vyúčtování nadačního příspěvku pro právnické subjekty (oceněná družstva) přiložte jako přílohu (nebo vepište přímo do formuláře vyúčtování) čestné prohlášení, že nakoupené zboží apod. je určené pro členy oceněného družstva. 

Formulář vyúčtování a všechny přílohy se zašlou elektronicky na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz

Termín vyúčtování

Vyúčtování a smlouvu musíme obdržet nejpozději do 30. 5. 2024.

Na co lze a nelze příspěvek použít, co musí doklady splňovat

  • Finanční prostředky získané jako ocenění v rámci vyhlášení Sportovce Plzně 2023 je možné využít na nákup sportovního vybavení a náčiní pro osobní potřebu případně na další náklady oceněného sportovce/sportovkyně (kolektivu) spojené s jeho sportovní činností (soustředění, regenerace apod.). Příspěvek nelze použít na doplňkovou výživu, iontové nápoje, oddílové příspěvky apod. V případě trenérů lze použít na libovolné sportovní vybavení určené pro vlastní potřebu.
  • Zboží musí být zakoupeno v tomto kalendářním roce (od 1. 1. 2024)
  • V případě bezhotovostních plateb převodem musí být doloženo jejich proplacení (např. kopií výpisu z účtu – ostatní položky mohou být začerněné).
  • Celková výše předložených účetních dokladů může být vyšší, než kolik činí výše nadačního příspěvku, proplatit ho však bude možné pouze do avizované částky. Pokud budou předložené doklady na částku nižší, lze nadační příspěvek proplatit pouze do výše doložených účetních dokladů.
  • V případě faktury za ubytování na soustředění se doloží pozvánkou případně potvrzením klubu apod., že se v daném místě a čase soustředění konalo.
  • Nejste si jistí vhodností některého dokladu? Máte dotazy? Napište na e-mail sportovecplzne@nsm.cz.

Smlouva

V nejbližších dnech vás oslovíme prostřednictvím kontaktního e-mailu uváděného při nominaci. V zaslané zprávě budou veškeré pokyny a informace týkající se dalšího postupu ohledně podpisu smlouvy. S obsahem smlouvy se můžete seznámit již nyní. Níže uvedené smlouvy jsou pouze vzorové, slouží pro seznámení s obsahem smlouvy. Proto je nevyplňujte, počkejte na e-mail s dalšími pokyny k podpisu smlouvy.

Shrnutí:

Na e-mail sportovecplzne@nsm.cz odešlete vyúčtování obsahující:

  • Naskenovaný kompletně vyplněný a podepsaný formulář vyúčtování (PDF, Word).
  • Účetní doklady použité ve vyúčtování s označením částky proplácené NSM.
  • Případné přílohy (doložení proplacení, doplňující informace k účetním dokladům atd.).

Vyčkejte na e-mail s pokyny pro podpis smlouvy a následně postupujte dle pokynů v něm uvedených.

Ke stažení