Nadace sportující mládeže podpoří plzeňské sportovní naděje

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, i v letošním roce podpoří plzeňské sportovní naděje prostřednictvím grantu Talent Plzeň.

Nadační příspěvky jsou určené sportovcům ve věku do 19 let., kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích.

„S ohledem na specifickou situaci způsobenou pandemií Covid-19 je možné v žádosti uvést také dílčí výsledky, případně další doplňující komentář, jak Covid-19 ovlivnil sezonu. Ke všem těmto informacím budeme při vyhodnocování přihlížet,“ uvedl člen správní rady Nadace sportující mládeže Lukáš Lintimer.

Při posuzování žádostí však nebudou brány na zřetel pouze sportovní výsledky, ale také školní prospěch. Ti, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání, mohou díky tomu získat prospěchový bonus. Kompletní grantová pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.nsm.cz sekce „Pro žadatele“ nebo si je můžete stáhnout přímo zde.

Příspěvek od Nadace je možné využít například na nákup sportovního vybavení nebo jiné náklady související se sportovní činností.  Doporučujeme podávat žádosti až před datem uzávěrky (5. 10. 2020), aby mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu.

„Každodenní odříkání, talent a velká dřina jsou jediná cesta k titulům mistra republiky nebo dokonce účasti na mistrovství Evropy a světa. Ocenění nejlepších individuálních výkonů mladých sportovců potřebuje vždy odborné a individuální vyhodnocení. Proto si cením práce Nadace sportující mládeže, zejména odborné komise, která se každoročně popasuje s desítkami žádostí. Sportovci a trenéři nezapomeňte včas podat žádost, ať Vás můžeme odměnit. Nadace sportující mládeže rozděluje příspěvky díky dotaci od města Plzně.“ sdělil ke grantu první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Mezi sportovními nadějemi podporovanými Nadací sportující mládeže nalezneme jména prakticky všech sportovců oceněných v prestižní anketě Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu.  Motivací pro ně může být i to, že již desítky z nich následně startovaly na olympijských hrách nebo dosáhly jiných význačných úspěchů v seniorských kategoriích. Celkově s žádostí o příspěvek z grantu Talent Plzeň každoročně uspěje téměř stovka žadatelů.

Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit nejpozději do 5. října 2020.

Z preventivních důvodů souvisejících s pandemií Covid-19 bude příjem žádostí o nadační příspěvky v rámci grantu Talent Plzeň probíhat následujícím způsobem:

Žádost na předepsaném formuláři (dostupné ke stažení jednotlivci: WORD, PDF. Družstva: WORD, PDF) zašlete v elektronické podobě na e-mail: granty@nsm.cz.

  • Žádost je možné zaslat ve formátu Word nebo PDF. V případě zaslání vyplněné žádosti ve Wordu je potřeba stránky kde jsou podpisy naskenovat (nebo vyfotit) a také zaslat.
  • Příjem e-mailu s žádostí Vám potvrdíme.
  • Originál žádosti si uschovejte a v případě poskytnutí nadačního příspěvku jej přinesete při podpisu smlouvy.
  • Je-li to nezbytné, je možné žádost doručit i osobně – výhradně po předchozí dohodě na konkrétní termín. Orientační informace o aktuálně dostupných termínech jsou k dispozici ZDE. Termín lze sjednat prostřednictvím e-mailu: info@nsm.cz. Následně je nutné dodržet potvrzený čas návštěvy, aby se předcházelo setkávání většího počtu osob. Zároveň žádáme o dodržování aktuálně platných preventivních opatření (roušky ve vnitřních prostorách atd.).

Nedoporučujeme zasílat žádosti prostřednictvím České pošty (velké množství zásilek na naši adresu nebývá doručeno, týká se i doporučených zásilek). Při zaslání poštou je je nutné zaslat kopii žádosti také e-mailem na info@nsm.cz (v takovém případě vám potvrdíme přijetí žádosti).