Nominace v anketě Sportovec Plzně 2021 v kategoriích žactva a dorostu byly spuštěny

Do 14. 1. 2022 je možné podávat nominace v anketě Sportovec Plzně 2021 v kategoriích žactva a dorostu, kterou tradičně připravuje Nadace sportující mládeže ve spolupráci s městem Plzeň.

Nominovat je možné jednotlivce v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. V případě jednotlivců musí být naplněna podmínka, že nominovaný sportovec má trvalé bydliště v Plzni nebo byl v roce 2021 členem plzeňského sportovního klubu.

Stejně jako v loňském roce dojde na poděkování sportovcům, kteří se v době pandemie Covid-19 formou dobrovolnické pomoci zapojili do práce ve zdravotnictví, školství nebo např. pomáhali seniorům.

Vypsána naopak nebude kategorie družstev. „Bohužel i v roce 2021 došlo v důsledku koronavirové pandemie k výraznému ovlivnění sezóny v řadě kolektivních sportů. Vynikající jedince z těchto sportů je možné nominovat na ocenění v individuálních kategoriích. Další možností ocenění pak je nominace v nové kategorii, kterou pro rok 2021 vypisujeme,“ uvádí Lukáš Lintimer, člen správní rady Nadace sportující mládeže.

Tou je kategorie Mimořádný výkon/výsledek. V této kategorii je možné navrhovat jak jednotlivce, tak družstva, kteří se v roce 2021 blýskli mimořádnými výkony či výsledky. „Navrhnout je možné např. sportovce, který překonal letitý rekord ve svém sportu nebo třeba mládežnickou kometu. Tedy někoho, kdo udělal největší výkonnostní posun oproti předchozímu roku a má potenciál k dalšímu zlepšování do budoucna,“ doplňuje Kateřina Švarcová, ředitelka Nadace sportující mládeže.

Oceněni budou také trenéři. Konkrétně v kategorii Trenér roku mládeže, je ale možné zasílat také návrhy na ocenění za dlouholetou obětavou práci s mládeží.

Termín a forma samotného vyhlášení výsledků ankety Sportovec Plzně 2021 v kategoriích žactva a dorostu bude upřesněna v proběhu první poloviny roku 2022 s ohledem na epidemiologickou situaci.

Profily všech nominovaných budou představeny na internetových stránkách www.sportovecplzne.cz a facebooku Nadace sportující mládeže.

Úřadujícími držiteli titulu Sportovec Plzně za předcházející rok jsou v kategorii staršího žactva cyklista David Peterka a v kategorii atletka Linda Suchá.

Jak podávat nominace, formuláře

Uzávěrka pro podávání nominací

 • pátek 14. 1. 2022

V jakých kategoriích je možné podávat nominace

 • Jednotlivci – nominace na Sportovce Plzně 2021 (jednotlivci i z kolektivních sportů) dle vypsaných věkových kategorií
 • Jednotlivci – ocenění za dobrovolnickou činnost v době pandemie (v této kategorii možno nominovat sportovce až do věku 23 let)
 • Mimořádný výkon/výsledek (jednotlivci i družstva, věkové rozmezí dtto jako v případě jednotlivců 10-19 let)
 • Trenér roku mládeže 2021
 • Trenéři – ocenění za dlouholetou práci s mládeží

Věkové kategorie Sportovec Plzně 2021 – jednotlivci:

 • mladší žactvo: 2011 – 2009 (10 – 12 let)
 • starší žactvo: 2008 – 2006 (13 – 15 let)
 • dorost: 2005 – 2002 (16 – 19 let)
  (vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku)

Formuláře ke stažení

Vyberte si příslušný formulář dle kategorií, ve kterých chcete podávat nominace.

 • JEDNOTLIVCI – Nominační formulář Sportovec Plzně 2021 (PDF, WORD)
 • JEDNOTLIVCI – ocenění za dobrovolnickou činnost v době pandemie (PDF, WORD)
 • TRENÉŘI – Ocenění za dlouholetou práci s mládeží/Trenér roku mládeže 2021 – Nominační formulář (PDF, WORD)
 • MIMOŘÁDNÝ VÝKON/VÝSLEDEK 2021 (PDF, WORD)

Jak nominaci zaslat

Nominaci na předepsaném formuláři zašlete v elektronické podobě včetně příloh (fotografie, doložení výsledků) na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz (fotografie, doložení výsledků). Pokud jsou přílohy objemnější a je jich větší množství, je možné je zaslat např. přes služby typu uschovna.cz. Příjem nominace vám potvrdíme.

Důležité upozornění: Stránky, na kterých jsou podpisy, je potřeba naskenovat. Pokud tedy nominace vyplňujete ve Wordu, zašlete nám vyplněný formulář ve Wordu. Stránky, kde jsou podpisy, prosím vytiskněte, podepište a zašlete ještě naskenované (ostatní stránky v tomto případě není potřeba skenovat).

Shrnutí

1. Posílám nominaci na Sportovce Plzně 2021 – jednotlivci

Letos je možné nominovat pouze jednotlivce (v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo, dorost – věkové vymezení viz výše a ve formuláři). Mezi jednotlivci lze ale nominovat také zástupce kolektivních sportů. Stáhněte si nominační formulář (PDF, WORD). Vyplňte jej dle pokynů ve formuláři. Pokud jej vyplňujete ručně, tak jej po doplnění potřebných podpisů celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Jako přílohy zašlete doložení výsledků, uváděných v nominaci (výsledkové listimy, diplomy,…) a fotografie sportovce. Vše je potřeba zaslat na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 14. 1. 2022. Pokud jsou přílohy objemnější a je jich větší množství, je možné je zaslat např. přes služby typu uschovna.cz.

2. Posílám nominaci na ocenění za dobrovolnickou činnost sportovce v průběhu pandemie Covid-19

I v roce 2021 došlo k rušení řady soutěží. Volný čas mnozí mladí sportovci využili nejen k tréninku, ale našli se i tací, kteří se jako dobrovolníci zapojili do pomoci ať už ve zdravotnictví, seniorům nebo třeba ve školství formou doučování apod. A to si podle našeho názoru zaslouží také ocenit. Pokud chcete nějakého mladého sportovce/sportovkyni nominovat, stáhněte si formulář (PDF, WORD), vyplňte jej dle pokynů a popište v něm dobrovolnickou činnost nominovaného/nominované při pandemii Covid-19 (kdy, kde a jak pomáhal/a, vyjádření dalších osob,…). Jako přílohu zašlete fotografie navrhovaného kandidáta/kandidátky. Pokud formulář vyplňujete ručně, tak jej po podepsaní celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Návrhy se zasílají na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 14. 1. 2022.

3. Posílám návrh na ocenění Trenéra roku nebo ocenění za dlouholetou obětavou práci s mládeží

Stáhněte si nominační formulář (PDF, WORD), vyplňte jej dle pokynů ve formuláři. Pokud jej vyplňujete ručně, tak jej po podepsaní celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Jako přílohy zašlete několik fotografií navrhovaného trenéra/trenérky. Návrhy se zasílají na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 14. 1. 2022. Pokud jsou přílohy objemnější a je jich větší množství, je možné je zaslat např. přes služby typu uschovna.cz.

4. Posílám návrh v kategorii MIMOŘÁDNÝ VÝKON/VÝSLEDEK 2021

Stáhněte si nominační formulář (PDF, WORD), vyplňte jej dle pokynů ve formuláři. Pokud jej vyplňujete ručně, tak jej po podepsaní celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Jako přílohy zašlete několik fotografií navrhovaného sportovce/družstva. Návrhy se zasílají na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 14. 1. 2022. Pokud jsou přílohy objemnější a je jich větší množství, je možné je zaslat např. přes služby typu uschovna.cz.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: sportovecplzne@nsm.cz