Nominujte Sportovce Plzně 2017 v kategoriích žactva a dorostu

Eliška Pechmannová a Filip Nepejchal. To jsou jména úřadujících držitelů titulu Sportovec Plzně 2016. Nyní můžete pomoci začít odhalovat tajenku se jmény nejlepších plzeňských sportovců v kategoriích žactva a dorostu za rok 2017.

Uzávěrka nominací je 10. 1. 2018. Nominovat je možné jednotlivce i družstva v kategoriích:

mladší žactvo: 2007 – 2005 (10 – 12 let)
starší žactvo: 2004 – 2002 (13 – 15 let)
dorost: 2001 – 1998 (16 – 19 let)
(vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku)

Ke stažení – Formuláře ale možné nominovat kandidáty na ocenění v kategoriích žactva a dorostu.

Profily všech nominovaných budou prezentovány na webu www.sportovecplzne.cz, Facebooku Nadace sportující mládeže a výstavě, kterou u příležitosti vyhlášení Sportovce Plzně připravuje Nadace sportující mládeže.

Trenéři

Při příležitosti vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích žactva a dorostu budou oceněni také trenéři. Půjde jednak o ocenění za dlouholetou práci s mládeží, ale také o vyhlášení Trenéra mládeže roku 2017. V druhém případě by součástí nominace měl být výčet nejvýznamnějších úspěchů sportovců (především ve věku do 19 let), které nominovaný trenér/ka v daném roce trenérsky vedl nebo na jejichž přípravě se podílel. Dále by součástí nominace měl být i jeho stručný životopis, případně zdůvodnění nominace. Nominaci není potřeba podávat na zvláštním formuláři.

Nominace je možné zasílat na adresu:

Nadace sportující mládeže
Podmostní 4
301 00 Plzeň

Osobně je lze doručit v následujících termínech:

pondělí 11. 12. 2017 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.
středa 13. 12. 2017 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.

pondělí 18. 12. 2017 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.
středa 20. 12. 2017 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.

středa 3. 1. 2018 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.

pondělí 8. 1. 2018 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.
středa 10. 1. 2018 v době od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.