Plzeňské sportovní naděje se mohou ucházet o podporu z grantu Talent Plzeň

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, podpoří i v roce 2021 plzeňské sportovní naděje prostřednictvím grantu Talent Plzeň.

Nadační příspěvky jsou určené sportovcům ve věku do 19 let, kteří v průběhu uplynulých dvanácti měsíců (od uzávěrky předcházejícího ročníku grantu, tj. od 6. 10. 2020 do 4. 10. 2021) dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích. Účetní doklady při vyúčtování pak musí být za období od 1. 1. do 30. 11. 2021.

Stejně jako v loňském roce bude při vyhodnocování žádostí přihlíženo ke specifikům způsobeným pandemií Covid-19. V komentáři k žádosti je možné přidat doplňující komentář, jak Covid-19 ovlivnil sezonu.

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

  • Trvalé bydliště ve městě Plzni.
  • Být členem a reprezentovat oddíl se sídlem na území města Plzně.

Při posuzování žádostí však nebudou brány na zřetel pouze sportovní výsledky, ale také školní prospěch. Ti, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání, mohou díky tomu získat prospěchový bonus. Kompletní grantová pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.nsm.cz sekce „Pro žadatele“ nebo si je můžete stáhnout přímo zde.

Příspěvek od NSM je možné využít například na nákup sportovního vybavení nebo jiné náklady související se sportovní činností. Doporučujeme zasílat žádosti až před datem uzávěrky (4. 10. 2021), aby mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu.

Mezi sportovními nadějemi podporovanými Nadací sportující mládeže nalezneme jména prakticky všech sportovců oceněných v prestižní anketě Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Nechybí mezi nim ani několik účastníků letošních olympijských her v Tokiu.

Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit nejpozději do 4. října 2021.

Způsob podání žádosti

Z preventivních důvodů souvisejících s pandemií Covid-19 bude příjem žádostí o nadační příspěvky v rámci grantu Talent Plzeň probíhat následujícím způsobem:

  • Žádost na předepsaném formuláři (dostupné ke stažení jednotlivci: WORD, PDF. Družstva: WORD, PDF) zašlete v elektronické podobě na e-mail: granty@nsm.cz nebo poštou na adresu: Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň.
  • Žádost je možné zaslat ve formátu Word nebo PDF. V případě zaslání vyplněné žádosti ve Wordu je potřeba stránky, kde jsou podpisy, naskenovat (nebo vyfotit), a také zaslat (ideálně zašlete jak ve Wordu tak v PDF).
  • Příjem žádosti Vám potvrdíme na e-mail, ze kterého bude žádost zaslána (kontaktní e-mail uvedený v žádosti).
  • Originál žádosti si uschovejte.
  • Nemáte-li možnost zaslat žádost elektronickou cestou a pokud to budou umožňovat aktuálně platná epidemiologická opatření, je možné žádost doručit i osobně. Výhradně po předchozí dohodě na konkrétní termín. Zde se můžete podívat na orientační přehled volných termínů. Termín lze sjednat prostřednictvím e-mailu: info@nsm.cz. Následně je nutné dodržet potvrzený čas návštěvy. Zároveň je nutné dodržovat aktuálně platná preventivních opatření (ochrana nosu a úst ve vnitřních prostorách atd.).