Nominace na Sportovce Plzně 2020 v žactvu a dorostu jsou spuštěny

Pandemie Covid-19 ovlivní i podobu ankety Sportovec Plzně 2020 v kategoriích žactva a dorostu, kterou připravuje Nadace sportující mládeže ve spolupráci s městem Plzeň. Sportovcům se ale od města dostane ocenění i tentokrát.

„Opatření spojená s pandemií výrazně ovlivnila soutěže prakticky napříč sportovními odvětvími. Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení sezóny v řadě kolektivních sportů, nebude tentokrát vypsána kategorie družstev. To ale neznamená, že sportovci z kolektivních sportů přijdou zkrátka. Jedince, kteří se blýskli svými výkony, je možné nominovat na ocenění v individuálních kategoriích,“ uvádí Lukáš Lintimer, člen správní rady Nadace sportující mládeže.

Nominovat je možné jednotlivce v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. V případě jednotlivců musí být naplněna podmínka, že nominovaný sportovec má trvalé bydliště v Plzni nebo v roce 2020 působil v plzeňském sportovním klubu.

Za rok 2020 nebude vypsána ani kategorie Trenér roku mládeže. Jako obvykle ale budou oceněni trenéři za dlouholetou práci s mládeží. Naopak novinkou bude zvláštní kategorie určená sportovcům, kteří se v době pandemie jako dobrovolníci zapojili do pomoci ať už ve zdravotnictví, seniorům nebo třeba ve školství formou doučování apod.

„I přesto, že nominace tentokrát nebudou výsledkově tak bohaté, jako v předcházejících letech, sportovní naděje si ocenění jistě zaslouží. Proto budeme rádi za všechny podané návrhy. Moc nás mrzí, že sportovcům vnější vlivy znemožnily předvést se v plném lesku, jak jsme byli zvyklí, ale věříme, že se situace bude již jen zlepšovat“ dodává Lukáš Lintimer.

Termín a forma samotného vyhlášení výsledků ankety Sportovec Plzně 2020 v kategoriích žactva a dorostu bude upřesněna v proběhu první poloviny roku 2021 s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. „I v letošním roce se naštěstí našly měsíce, kdy bylo možné závodit na vrcholných sportovních akcích. V mnohých z nich výrazně uspěli mladí Plzeňané. Město Plzeň sport výrazně podporuje a velmi rád předám ocenění nejlepším z navržených sportovců,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Profily všech nominovaných budou představeny na internetových stránkách www.sportovecplzne.cz a facebooku Nadace sportující mládeže.

Aktuální držitelkou titulu Sportovec Plzně za předcházející rok je v kategorii staršího žactva Eva Matějovičová (sportovní aerobik). Kategorii dorostu již druhým rokem vládne tenista Jonáš Forejtek.

Jak podávat nominace, formuláře

Uzávěrka pro podávání nominací

 • pátek 15. 1. 2021

V jakých kategoriích je možné podávat nominace

 • Jednotlivci – nominace na Sportovce Plzně 2020 (jednotlivci i z kolektivních sportů) dle vypsaných věkových kategorií
 • Jednotlivci – ocenění za dobrovolnickou činnost v době pandemie (v této kategorii možno nominovat sportovce až do věku 23 let)
 • Trenéři – ocenění za dlouholetou práci s mládeží

Věkové kategorie Sportovec Plzně 2020- jednotlivci:

 • mladší žactvo: 2010 – 2008 (10 – 12 let)
 • starší žactvo: 2007 – 2005 (13 – 15 let)
 • dorost: 2004 – 2001 (16 – 19 let)
  (vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku)

Formuláře ke stažení

Vyberte si příslušný formulář dle kategorií, ve kterých chcete podávat nominace.

 • JEDNOTLIVCI – Nominační formulář Sportovec Plzně 2020 (PDF, WORD)
 • JEDNOTLIVCI – ocenění za dobrovolnickou činnost v době pandemie (PDF, WORD)
 • TRENÉŘI – Ocenění za dlouholetou práci s mládeží – Nominační formulář (PDF, WORD)

Jak nominaci zaslat

Nominaci na předepsaném formuláři zašlete v elektronické podobě včetně příloh (fotograie, doložení výsledků) na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz (fotografie, doložení výsledků). Pokud jsou přílohy objemnější a je jich větší množství, je možné je zaslat např. přes služby typu uschovna.cz. Příjem nominace vám potvrdíme.

Důležité upozornění: Stránky, na kterých jsou podpisy, je potřeba naskenovat. Pokud tedy nominace vyplňujete ve Wordu, zašlete nám vyplněný formulář ve Wordu. Stránky, kde jsou podpisy, prosím vytiskněte, podepište a zašlete ještě naskenované (ostatní stránky v tomto případě není potřeba skenovat).

Shrnutí

1. Posílám nominaci na Sportovce Plzně

Letos je možné nominovat pouze jednotlivce (v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo, dorost – věkové vymezení viz výše a ve formuláři). Mezi jednotlivci lze ale nominovat také zástupce kolektivních sportů. Stáhněte si nominační formulář (PDF, WORD). Vyplňte jej dle pokynů ve formuláři. Pokud jej vyplňujete ručně, tak jej po doplnění potřebných podpisů celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Jako přílohy zašlete doložení výsledků, uváděných v nominaci (výsledkové listimy, diplomy,…) a fotografie sportovce. Vše je potřeba zaslat na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 15. 1. 2021. Pokud jsou přílohy objemnější a je jich větší množství, je možné je zaslat např. přes služby typu uschovna.cz

2. Posílám nominaci na ocenění za dobrovolnickou činnost sportovce v průběhu pandemie Covid-19

Z důvodu epidemiologických opatření byla v roce 2020 řada soutěží zrušena, byly omezeny možnosti tréninku. I mezi mladými sportovci se ale v této době našli tací, kteří se jako dobrovolníci zapojili do pomoci ať už ve zdravotnictví, seniorům nebo třeba ve školství formou doučování apod. A to si podle našeho názoru zaslouží také ocenit. Pokud chcete nějakého mladého sportovce nominovat, stáhněte si formulář (PDF, WORD), vyplňte jej dle pokynů a popište v něm dobrovolnickou činnost nominovaného/nominované při pandemii Covid-19 (kdy, kde a jak pomáhal/a, vyjádření dalších osob,…). Jako přílohu zašlete fotografie navrhovaného kandidáta/kandidátky. Pokud formulář vyplňujete ručně, tak jej po podepsaní celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Návrhy se zasílají na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 15. 1. 2021.

3. Posílám návrh na ocenění trenéra za dlouholetou obětavou práci s mládeží

Stáhněte si nominační formulář (PDF, WORD), vyplňte jej dle pokynů ve formuláři. Pokud jej vyplňujete ručně, tak jej po podepsaní celý naskenujte. Pokud vyplňujete elektronicky, pak nám zašlete formulář vyplněný ve Wordu a k tomu stačí vytisknout pouze stránky, kde jsou podpisy (včetně stránky GDPR), podepsat, naskenovat a také poslat. Jako přílohy zašlete několik fotografií navrhovaného trenéra/trenérky. Návrhy se zasílají na e-mail sportovecplzne@nsm.cz do 15. 1. 2021.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: sportovecplzne@nsm.cz