Sportovec Plzně 2019 – profily nominovaných

Skvělých výsledků dosáhli plzeňští sportovci i v roce 2019. Loňský rok byl pro plzeňské naděje velmi úspěšný. Medaile sbíraly na domácích šampionátech, Olympiádě dětí a mládeže, ale i na mezinárodní scéně. Jména vítězů byla odtajněna minulý týden, ale za připomenutí stojí všechna jména, která se objevila v nominacích.

Mezi nimi nalezneme oba vítěze z předcházejícího ročníku: cyklistku Simonu Spěšnou a tenistu Jonáš Forejtka. Vynikajících výsledků ale dosáhla celá řada dalších jednotlivců i družstev.

Níže si můžete prohlédnout profily všech nominovaných. Ty byly k vidění i na výstavě v mázhauzu radnice v březnu, byť byla výstava částečně poznamenána omezeními přijatými v souvislosti s šířením pandemie Covid-19. Profily všech nominovaných ale postupně představíme také na facebooku Nadace sportující mládeže.

Jednotlivci

Jednotlivci jsou uváděni v abecedním pořadí bez ohledu na věkové kategorie.

B

D

F

H

CH

J

K

L

M

P

R

S

Š

T

V

Z

Družstva:

Trenér roku mládeže (TOP 3):

Trenéři za dlouholetou obětavou práci s mládeží